Zapraszamy do współpracy!

Idea współpracy

Infrastruktura jest dostępna na przejrzystych zasadach zarówno dla jednostek naukowych, przedsiębiorstw jak i instytucji publicznych. Korzyści ze współpracy należy upatrywać w dostępie do unikalnej, innowacyjnej infrastruktury oraz we wspólnym kreowaniu i realizacji programów badawczo-rozwojowych w przyszłości.

Realizując projekty badawcze, partnerzy i członkowie Sieci Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, będą:
– wykorzystywać usługi opracowane przez inne zespoły naukowców (w ramach wcześniejszych badań),
– rozwijać istniejące rozwiązania (np. zaawansowane algorytmy analizy danych),
– wpływać na kształt budowanej infrastruktury.

Kwestia tworzenia (własności) infrastruktury i autorstwa (współautorstwa) projektów badawczych (lub komercjalizacji badań) są kwestiami rozdzielnymi (PW nie staje się automatycznie współautorem projektów realizowanych przez partnerów korzystających z infrastruktury).

Oferta dla instytucji naukowych

Zapraszamy wszystkie zainteresowane jednostki naukowe do współpracy.

Sugerowaną formą współpracy dającą największe możliwości, jest przystąpienie do Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

Możliwe jest także podpisanie umów bilateralnych.

Oferta dla przedsiębiorców

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy zainteresowane wykonywaniem prac B+R z wykorzystaniem CENAGIS, w szczególności:

1. Wykorzystaniem mocy obliczeniowych oraz dostępu do repozytorium danych przestrzennych w pracach B+R

2. Testowaniem swoich rozwiązań technologicznych na dużych zbiorach danych geoprzestrzennych (infrastruktura big data)

3. Okresową prezentacją swoich rozwiązań technologicznych dla klientów

4. Weryfikacją tworzonych danych geoprzestrzennych

5. Prezentowaniem swoich rozwiązań technologicznych dla szerokiego środowiska naukowców zajmujących się analizą danych geoprzestrzennych (poprzez Sieć Naukową Analiz Geoprzestrzennych)

6. Poszukiwaniem naukowców (geo data scientist) do współpracy (poprzez Sieć Naukową Analiz Geoprzestrzennych)

7. Wspólnym wnioskowaniem o projekty badawcze

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o przesłanie zapytania na adres: biuro.cenagis@pw.edu.pl

Cennik usługi dostępu do zasobów IT Platformy CENAGIS

obowiązuje od dnia 15 maja 2023 r.

Rodzaj składnika puli zasobów ITParametr jednostkowyCena netto 
Wirtualny procesor vCPU

1 CPU / miesiąc

18,00 zł
Wirtualna pamięć operacyjna vRAM

1 GB / miesiąc

10,00 zł
Dostęp do GPU

1 GB / miesiąc

60,00 zł
Wirtualna przestrzeń dyskowa vHD

100 GB / miesiąc

8,00 zł
Wykonanie obliczeń na podsystemie big data (poza okresem testowym)10% mocy klastra/dzień330,00 zł
Zgłoszenie techniczne 1 szt.100,00 zł
Konto dostępowe – dodatkowe (pierwsze dwa bezpłatne)

1 szt. / miesiąc

25 zł
Pobranie dużych wolumenów danych1TB45 zł
Windows Serwer 20191 szt. / miesiąc60 zł
Dostęp do dodatkowego oprogramowania komercyjnegoWycena indywidualnaWycena indywidualna

W przypadku zamówienia na okres co najmniej 12 miesięcy oraz przy zamówieniach o wartości powyżej 40 000 zł brutto może być udzielony upust w wysokości 12%.

W przypadku płatności z góry za okres co najmniej 12 miesięcy może być udzielony upust w wysokości 5%.

W przypadku projektów w których Dostawca i Odbiorca są konsorcjantami, rozliczenia realizowane są według możliwości wynikających z regulaminów konkursów.

Cennik usługi dostępu do symulatora GNSS - Spirent GSS9000

obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r.

Rodzaj składnikaParametr jednostkowyMinimalna liczba jednostek rozliczeniowych Cena netto  Podatek VAT
Wykorzystanie produkcyjne/badawcze generatora Spirent GSS9000

godz.

5150,00 zł 23%
Asysta wykwalifikowanego pracownika PW ułatwiająca obsługę urządzenia​

godz.

2100,00 zł 23%
Asysta opiekuna laboratorium w celu zapewnienia dostępu do urządzenia w okresie testowym​

godz.

130,00 zł 23%
Dodatkowe usługi eksperckie I szkolenia związane z wykorzystanie symulatora​

godz.

1150,00 zł 23%

Możliwe jest bezpłatne wykorzystanie testowe symulatora Spirent GSS9000 w celu nauczenia się obsługi w wymiarze maksymalnym 24h. W tym przypadku wymagana jest asysta opiekuna laboratorium.
Przy zamówieniach o wartości powyżej 10 000 zł brutto może być udzielony upust w  wysokości 12%.
W przypadku projektów w których Dostawca i Odbiorca są konsorcjantami, cenny kształtowane są indywidualnie zależnie od specyfiki Projektu i źródła finansowania, przy dążeniu do zachowaniu wartości cennikowych podanych powyżej.

Współpraca z zespołami badawczymi

ZESPÓŁ CENTRUM ANALIZ GEOPRZESTRZENNYCH CENAGIS

Zespół, skadający się z pracowników różnych zakładów, od wielu lat prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu geoinformacji we współpracy z innymi zespołami Politechniki Warszawskiej oraz zespołami badawczymi innych uczelni i instytutów badawczych. Od 2020 roku wykorzystuje w tym celu cyberinfrastrukturę danych geoprzestrzennych CENAGIS.

Działalność zespołu koncentruje się na automatyzacji i efektywnym przetwarzaniu oraz analizie i wizualizacji dużych zbiorów danych geoprzestrzennych (ang. spatial big data), w tym obrazów satelitarnych, zdjęć lotniczych, chmur punktów ze skaningu laserowego i różnorakich danych wektorowych odniesionych przestrzennie.

Dotychczasowymi klientami zespołu byli m.in: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Biuro Cyfryzacji Miasta Stołecznego Warszawa, Gmina i Miasto Żuromin, OPEGIEKA, Comtegra, Cloudferro, Tensorflight i Cenatorium.

  • analiza dużych zbiorów danych geoprzestrzennych i opracowanie algorytmów analiz przestrzennych
  • weryfikacja hipotez naukowych związanych ze zjawiskami w przestrzeni geograficznej
  • wykrywanie zjawisk i obiektów w przestrzeni
  • wykrywanie powiązań i  współzależności zjawisk i  obiektów w przestrzeni
  • tworzenie modeli zjawisk, procesów i  obiektów związanych z lokalizacją przestrzenną
  • testowane danych wykorzystywanych w aplikacjach nawigacyjnych
  • integracja i analiza danych 3D z pułapu lotniczego i satelitarnego oraz danych naziemnych
  • przetwarzanie i integracja wielosensorowych danych satelitarnych i wieloźródłowych danych geoprzestrzennych
  • opracowanie innowacyjnych koncepcji wizualizacji kartograficznej danych
  • ekspertyzy dotyczące jakości danych przestrzennych oraz zgodności modeli danych ze standardami

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni
dariusz.gotlib@pw.edu.pl

Centrum Testowe DIANA/NATO

Akcelerator Innowacji Obronnych NATO

(The Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic – DIANA)  ma na celu wspieranie współpracy najlepszych i najzdolniejszych innowatorów w całym Sojuszu Północnoatlantyckim.

Zadaniem DIANA jest  poszukiwanie technologii podwójnego zastosowania – zarówno do celów cywilnych i obronnych. NATO zaprasza innowatorów do udziału w akceleracji w wybranym przez nich ośrodku wsparcia innowacji o światowej renomie. Akceleracja ma wesprzeć komercjalizację technologii i przyspieszyć możliwość skorzystania z niej przez armie sojuszu (https://pfrsa.pl/technologiedlaobronnosci.html)

DIANA zapewnia innowatorom zajmującym się zaawansowanymi technologiami i technologiami podwójnego zastosowania dostęp do zasobów NATO, w tym grantów, usług akceleracyjnych i ścieżek adaptacji ich rozwiązań na potrzeby obronności i bezpieczeństwa.

Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych PW (CENAGIS) zostało zatwierdzone jako jedno kilkudziesięciu na świecie Centrów Testowych DIANA, i prawdopodobnie jedyne o takim profilu na świecie

Porozumienie z Politechniką Warszawską zostało podpisane w sierpniu 2023 roku.

Szczegółowe informacje o programie działania DIANA i ogłaszanych grantach można znaleźć tutaj:

Szczegółowe informacje o programie działania DIANA i ogłaszanych grantach można znaleźć tutaj:

https://www.diana.nato.int/
https://www.diana.nato.int/test-centres.html
https://pfrsa.pl/technologiedlaobronnosci.html
https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/mon-i-pfr-zainaugurowaly-akcelerator-diana-nato-w-polsce/

Zapraszamy do wykorzystywania infrastruktury CENAGIS do testowania swoich rozwiązań i prowadzenia badań zarówno przed jednostki badawcze jak i firmy komercyjne.

Jesteśmy dumni, że możemy brać udział w tym ważnym przedsięwzięciu. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.