Platforma IT CENAGIS

to centrum obliczeniowe dedykowane analityce danych o charakterze geoprzestrzennym. Centrum bazuje na zaawansowanej infrastrukturze informatycznej pozwalającej na prowadzenie analiz geoprzestrzennych oraz obliczeń satelitarnych.

Funkcjonalność

Platforma Analiz Geoprzestrzennych

  • Praca w chmurze
  • Wirtualizacja
  • Skonfigurowany dostęp do zharmonizowanych danych przestrzennych
  • Miejsce na własne dane robocze
  • Szeroka oferta oprogramowania analitycznego
  • Możliwość rozbudowy platformy o własne oprogramowanie/algorytmy
  • Udostępnienie wyników badań
  • Możliwość tworzenia Wirtualnych Zespołów Badawczych

Maszyny wirtualne

Dostęp do wirtualnego komputera z możliwością wyboru systemu operacyjnego, mocy obliczeniowej i zainstalowanego oprogramowania. Możliwość podłączenia zasobów danych przestrzennych dostępnych w CENAGIS, pracy z narzędziami GIS oraz prototypowania własnych rozwiązań analitycznych.

Środowisko Big Data

Zestaw sprzętu i oprogramowania dostarczający jednolite środowisko przeznaczone do prowadzenia badań w technologii Spatial Big Data. Dostęp do klastra obliczeniowego wyposażonego w możliwość analizy danych przestrzennych w dużej skali z użyciem środowiska Apache Spark oraz dużych mocy obliczeniowych (w tym kart graficznych).

Wykorzystanie profesjonalne

Możliwość wdrożenia własnych rozwiązań i prototypów usług z wykorzystaniem mocy obliczeniowej, oprogramowania i danych dostępnych na platformie CENAGIS.

Analizy predefiniowane

Zestaw gotowych, różnorodnych narzędzi analitycznych pozwalających dostępnych bezpośrednio z poziomu przeglądarki Internetowej. Analizy predefiniowane pozwalają na zapoznanie się z możliwościami platformy za pomocą kilku kliknięć.

Jak założyć konto

do Platformy Analiz Geoprzestrzennych?

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz skorzystać z Platformy Analiz Geoprzestrzennych lub masz inne pytania, skontaktuj się z nami.

Podpisz umowę

Przygotujemy niezbędne dokumenty i poprosimy Cię o ich podpisanie.
Twoje konto aktywujemy w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu podpisania umowy.

Korzystaj z CENAGIS

Twórz analizy, korzystaj z innowacyjnych rozwiązań, dziel się z innymi wynikami pracy.