Ty też możesz zostać

Partnerem CENAGIS

Partnerzy

Inicjatywna jest w pełni otwarta dla wszystkich firm i organizacji. Konsorcjanci nie są współwłaścicielami infrastruktury.

Głównymi partnerami komercyjnymi na etapie budowy Centrum były następujące firmy:

Logo Opegieka

Lider branży geoinformatycznej w Polsce, specjalizujący się w tworzeniu oprogramowania, masowym pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych z sensorów teledetekcyjnych i fotogrametrycznych (własne samoloty, UAV, kamery, skanery laserowe itd.). Jedyny w Polsce branżowy (geoinformacyjny) ośrodek przetwarzania danych klasy datacenter DC4B.PL (GIS DATA CENTER) .
OPEGIEKA ma również status Centrum Badawczo-Rozwojowego, czyli jest również w świetle prawa jednostką naukową.

Firma Hexagon jest jednym z kluczowych globalnych dostawców technologii informatycznych, które zwiększają produktywność i jakość w aplikacjach geoprzestrzennych i przemysłowych. Oferuje rozwiązania wykorzystywane w wielu branżach, integrujące oprogramowanie, wiedzę oraz pracę w inteligentne ekosystemy informacyjne. W ramach projektu Hexagon dostarczył bogaty zestaw oprogramowania geoinformacyjnego m.in.: GeoMedia Professional, IMAGINE Professional, Intergraph Geospatial Server oraz M.App Enterprise.

Firma CloudFerro utworzyła w Polsce (wraz z firmą Creotech Instruments i Brockmann Consult) w ramach projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej EO Innovative Platform Testbed Poland (EO IPT) potężne repozytorium danych obserwacyjnych Ziemi gromadzonych przez satelity z całego świata.
Jest to jedno z największych przedsięwzięć zleconych kiedykolwiek przez Europejską Agencję Kosmiczną polskim podmiotom. Jest to także kluczowy w obszarze big data projekt ESA w kategorii obserwacji optycznych wysokiej rozdzielczości.
Firma w ramach Projektu CENAGIS  dokonała integracji swojej platformy technologicznej z platformą CENAGIS i zapewniła dostęp do danych satelitarnych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Sprawdź kto korzysta z usług CENAGIS

są to uczelnie i firmy z całej Polski