Zamówienia publiczne

Archiwum

Dostawa danych geoprzestrzennych w podziale na trzy części – na potrzeby projektu CENAGIS

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/33/2021/CENAGIS
Termin składania ofert: 26-11-2021 10:00:00

Więcej informacji:
Platforma zakupowa

Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na dwie części: karta graficzna do serwerów i komputery do laboratorium przetwarzania wieloźródłowych danych geoprzestrzennych CENAGIS

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/30/2021/CENAGIS
Termin składania ofert: 08-11-2021 10:00:00

Więcej informacji:
Platforma zakupowa

Dostawa serwerowego oprogramowania klasy GIS do zarządzania danymi przestrzennymi, serwowania usług sieciowych oraz analiz przestrzennych, wraz z gwarancją obejmującą pełną opiekę serwisową, na potrzeby projektu CENAGIS

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/29/2021/CENAGIS
Termin składania ofert: 04-10-2021

Więcej informacji:
Platforma zakupowa

Dostawa i instalacja sprzętu na potrzeby pola testowego systemów pozycjonowania i nawigacji wewnątrz budynków – zamówienie 4

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/24/2021/CENAGIS
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00162932/01
Termin składania ofert: 06-09-2021

Więcej informacji:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Zamówień Publicznych – miniPortal

Dostawa urządzeń komputerowych, projektorów multimedialnych i przełączników sieci Ethernet na potrzeby projektu CENAGIS

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/14/2021/CENAGIS
Termin składania ofert: 01-07-2021

Więcej informacji:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Zamówień Publicznych – miniPortal

Dostawa i instalacja sprzętu na potrzeby pola testowego systemów pozycjonowania i nawigacji wewnątrz budynków

Zamawiający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.D.SE.4.2021
Termin składania ofert: 08-06-2021 11:00:00

Więcej informacji:
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa Licencji serwerowych systemów operacyjnych wraz z licencjami dostępowymi na potrzeby projektu CENAGIS

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/05/2021/CENAGIS
Termin składania ofert: 2021-06-14 10:00

Więcej informacji:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Zamówień Publicznych
Ogłoszenie w serwisie TED

Dostawa akcesoriów fotograficznych i elementów wyposażenia studia fotograficznego na potrzeby wyposażenia laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Nr ogłoszenia: 2021-21014-50158
Termin składania ofert: 2021-06-01

Więcej informacji:
Baza konkurencyjności

Dostawa prostoliniowej prowadnicy liniowej z wózkiem, wraz z usługą jego montażu

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Nr ogłoszenia: 2021-21014-49205
Termin składania ofert: 2021-05-28

Więcej informacji:
Baza konkurencyjności

Dostawa oprogramowania klasy ETL, wspomagającego proces pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych, wraz z gwarancją obejmującą pełną opiekę serwisową, na potrzeby projektu Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS)

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/08/2021/CENAGIS
Termin składania ofert: 2021-05-12 14:00

Więcej informacji:
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Dostawa oprogramowania do fotogrametrycznego przetwarzania obrazów cyfrowych i generowania przestrzennych danych 3D

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Nr ogłoszenia: 2021-21014-44343
Termin składania ofert: 2021-04-30

Więcej informacji:
Baza konkurencyjności

Zakup przemysłowego trakera laserowego (Laser Tracer) do wysoce dokładnych pomiarów 3D

Zamawiający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.D.LW.2.2021
Termin składania ofert: 2021-04-20

Więcej informacji:
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa wieloczęstotliwościowego odbiornika GNSS z wbudowanym oscylatorem typu OCXO

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GIK/02/CENAGIS/2020
Termin składania ofert: 2021-01-07

Więcej informacji:
Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Zakup i instalacja sprzętu do laboratorium testowania aplikacji lokalizacyjnych i nawigacyjnych – urządzenia komputerowe VR

Zamawiający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.D.SE.26.2020
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 769070-N-2020
Termin składania ofert: 22.01.2021

Więcej informacji:
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostarczenie oraz wykonanie oprogramowania do analiz i wizualizacji dużych zbiorów chmur punktów ze skanowania laserowego

Zamawiający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.U.LW.51.2020
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 770568-N-2020
Termin składania ofert: 22.01.2021

Więcej informacji:
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu CENAGIS

Zamawiający: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: CI.ZP.261.16.2019
Termin składania ofert: 2020.01.30

Więcej informacji:
Biuletyn Informacji Publicznej