Obok CENAGIS​

Powstają sieci naukowe

Sieć Naukowa Analiz Geoprzestrzennych

Z inicjatywy CENAGIS stworzono „Sieć Naukową Analiz Geoprzestrzennych Polski” (jako konsorcjum blisko 30 jednostek badawczych), której celem jest m.in. konsolidacja programu badawczego z zakresu geoinformacji w Polsce.

Konsorcjanci przyjęli założenie, że realizacja każdego projektu z zakresu analiz geoprzestrzennych przez różne jednostki w Polsce wspierać będzie pozostałe projekty realizowane przez inne jednostki oraz rozwijać potencjał Platformy dostępny dla wszystkich członków Sieci.

Członkowie Sieci będą mogli wnioskować o finansowanie nie indywidualnego zakupu danych, ale o rozwój wspólnych zasobów. Nie będą musieli także w takim stopniu jak dotychczas rozwijać małych, indywidualnych infrastruktur informatycznych, ale „dokładać” do istniejącego rozwiązania kolejne „usługi geoprzestrzenne”, realizujące kolejne zaawansowane algorytmy analizy danych i wykorzystujące już wcześniej opracowane usługi przez inne zespoły naukowców, w ramach wcześniejszych badań.

W efekcie może to pozwolić na wykonywanie badań w znacznie większej skali niż dotychczas. Konsorcjum jest otwarte na przyjęcie kolejnych członków.

Na obecnym etapie w skład Sieci wchodzą następujące podmioty:

1. Politechnika Warszawska
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Akademia Morska w Szczecinie
4. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
5. Instytut Geodezji i Kartografii
6. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
8. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
9. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
10. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
11. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
12. Politechnika Koszalińska
13. Politechnika Wrocławska
14. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
15. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii
16. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
17. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
18. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
19. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii
20. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
21. Uniwersytet Zielonogórski
22. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
23. Instytut Badawczy Leśnictwa
24. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

25. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
26. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynieriii
27. Centrum Badawczo Rozwojowe OPEGIEKA
28. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu