Poznaj

Laboratoria

W CENAGIS stworzono laboratoria wzorcowania/kalibracji/certyfikacji instrumentów pomiarowych wykorzystywanych w pozyskiwaniu geoinformacji oraz laboratoria testowania aplikacji geoinformacyjnych oraz danych przestrzennych.

Poznaj możliwości Laboratoriów

Więcej szczegółów udostępnimy wkrótce, zainteresowanych skorzystaniem z Laboratoriów zapraszamy do kontaktu.

Laboratorium testowania odbiorników GNSS

Głównym celem laboratorium jest badanie i testowanie wielosystemowych odbiorników satelitarnych GNSS pod kątem jakości i niezawodności pozycjonowania.

Badania te obejmują analizy:

 • sprzętu pomiarowego, tj. odbiorników i antena satelitarnych przy wykorzystaniu generatora sygnału GNSS oraz bazy kalibracyjnej;
 • błędów pomiarowych obserwacji GNSS, m.in. opóźnień atmosferycznych, szumu pomiarowego, opóźnień sprzętowych;
 • algorytmów akwizycji sygnału oraz precyzyjnego pozycjonowania.

Laboratorium testowania aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych

 • Innowacyjne koncepcje wizualizacji kartograficznej wnętrz budynków
 • Percepcja aplikacji nawigacyjnej w różnych warunkach
 • Badanie dokładności określenia pozycji przez aplikacje nawigacyjne wewnątrz budynku z wykorzystaniem różnych sensorów
 • Porównywanie systemów pozycjonujących o różnej charakterystyce

Laboratorium wzorcowania parametrów dalmierzy optoelektronicznych​

Głównym celem funkcjonowania laboratorium jest wykonywanie wzorcowań geodezyjnych dalmierzy elektromagnetycznych, w celu zapewnienia spójności pomiarowej na terenie kraju

Laboratorium umożliwia:

 • Wyznaczenie niepewności pomiarowej testowanych dalmierzy na bazie WUT200 ;
 • Wyznaczenie błędu cyklicznego (dalmierze fazowe);
 • Wyznaczenie stałej dodawania;
 • Polowe procedury testowania anten GNSS
 • Polowe procedury testowania technologii GNSS-RTK

Laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych

Laboratorium umożliwia:

1) Testowanie/weryfikacja/kalibracja aktywnych sensorów:

 • naziemne skanery laserowe
 • kamery RGB
 • dalmierze elektromagnetyczne
 • tachimetry

2) Testowanie/weryfikacja/kalibracja pasywnych sensorów:

 • kamery o różnej rozdzielczości optycznej i matrycy
 • optyczne systemy odwzorowania kształtu
 • algorytmy i metody odwzorowania kształtu
 • algorytmy i metody przetwarzania obrazów

Laboratorium przetwarzania i integracji wielosensorowych danych lotniczych i satelitarnych (2D i 3D)

Głównym celem badań realizowanych w laboratorium jest wykonywanie złożonych przetworzeń danych lotniczych i satelitarnych na dużą skalę.

Badania te obejmują:

 • Wykorzystanie technologii BigData do pracy z danymi teledetekcyjnymi zgromadzonymi na Platformie CENAGIS;
 • Przetworzenia chmur punktów z lotniczego skanowania laserowego z wykorzystaniem klastra GPU;
 • Integrację i harmonizację danych teledetekcyjnych (satelitarne, lotnicze, UAV);
 • Analizy przestrzenne, wykonywane na dużą skalę (województwa, kraju) lub na dużych wolumenach danych.

Pola testowe UAV

Głównym celem funkcjonowania pola testowego jest kalibracja i testowanie sensorów teledetekcyjnych montowanych na bezzałogowych statkach powietrznych (UAV).

Pola testowe umożliwiają między innymi:

 • Wykonać kalibrację kamer fotogrametrycznych i skanerów laserowych na UAV;
 • Ocenić dokładność systemów pomiarowych montowanych na UAV;
 • Ocenić penetrację skanerów laserowych na UAV przez roślinność.

Zapraszamy do wynajmu naszego sprzętu

Dysponujemy m.in.:

 1. Najwyższej klasy symulator/generator sygnałów satelitarnych  Spirent (GSS 9000)
 2. Najwyższej klasy sprzęt wieloczęstotliwościowy i wielokonstelacyjny odbiornik referencyjny GNSS z wbudowanym oscylatorem typu OCXO (Septentrio PolaRx5S)
 3. Prostoliniowa prowadnica z wózkiem umożliwiającym ruch obiektów  (BOSH-RETROX)
 4. Przemysłowy traker laserowy (Laser Tracer) do wysoce dokładnych pomiarów 3D (API RADIAN Pro)
 5. Fotogrametryczne pole kalibracyjne do wzorcowania/testowania/kalibracji skanerów laserowych
 6. Zewnętrzna kalibracyjna baza pomiarowa (7 stabilizowanych słupów z czujnikami atmosferycznymi, zasilaniem, dostępem do sieci internetowej)
 7. Wysokiej klasy systemy multimedialne: projektory, urządzenia do obsługi systemów Wirtualnej, Rozszerzonej i Mieszanej Rzeczywistości (Oculus Rift, Primax 8K, HTC Vive Pro Eye, przez Hololens po VuzixM400.) , w tym wysokiej klasy komputerowe stacje graficzne
 8. System pozycjonowania wewnątrz budynku oparty o nadajniki BLE beacons
 9. Grawimetr absolutny  (FG-5 nr 230 – jedno z kilkudziesięciu  takich konstrukcji na świecie, jedyny tego typu i najdokładniejszy w Polsce)