Projekt CENAGIS

Historia powstania Centrum

O projekcie CENAGIS

DANE PODSTAWOWE

Nazwa Projektu: Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych  wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS). 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022

Umowa na realizację Projektu: RPMA.01.01.00-14-9871/17 z dnia 11 grudnia 2018

Beneficjent: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Główny wykonawca: Wydział Geodezji i Kartografii

Beneficjent – Politechnika Warszawska

Wartość projektu – 24 796 850,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 18 792 267,62 zł

HARMONOGRAM

Koncepcja projektu „CENTRUM NAUKOWYCH ANALIZ GEOPRZESTRZENNYCH, OBLICZEŃ SATELITARNYCH WRAZ Z LABORATORIAMI TESTOWANIA/CERTYFIKACJI PRODUKTÓW GEOMATYCZNYCH (CENAGIS)” została opracowana na początku 2014 roku. Procedura wnioskowania i oceny trwała blisko 5 lat.

Fiszka projektowa złożona została w 2014 roku. Następnie opracowywano kolejne uszczegółowienia, a Projekt podlegał ocenie. W efekcie Projekt znalazł się w 2015 roku na liście tzw. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego.

Projekt otrzymał unijne dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-061/17 z Działania 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych”- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, rozstrzygniętego w kwietniu 2018 roku. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Umowa o dofinasowanie projektu została podpisana w dniu 11 grudnia 2018 roku przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika oraz JM Rektora Politechniki Warszawskiej – Pana Jana Szmidta. Celem projektu było utworzenie centrum geoprzestrzennych analiz naukowych  z wykorzystaniem najnowszych technologii, w szczególności geoinformatycznych i informatycznych pozwalających na zdalny dostęp do unikalnych laboratoriów badawczych szerokiemu gronu naukowców i współpracujących innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych.

Infrastruktura informatyczna (Platforma CENAGIS) została uruchomiona w 2022 roku.

Laboratoria w Józefosławiu zostały oddane do użytku w maju 2023 roku.