Badania i rozwój

Obszary badań

CENAGIS to miejsce dla Twoich badań

Geomatyka, geoinformacja, inżynieria geoprzestrzenna, geodezja i kartografia, GIScience...

Podczas projektowania systemu przewidziano różne grupy użytkowników: od analityków nie posiadających wiedzy geoinformatycznej po zaawansowanych programistów. W zależności od poziomu umiejętności, użytkownicy korzystają z różnych metod dostępu do systemu i innych funkcji (w tym innego modelu pracy w chmurze).
Użytkownicy mogą prowadzić prace samodzielnie, jak również zlecać je pracownikom centrum lub innym zainteresowanym użytkownikom Platformy. Infrastruktura zasadniczo przeznaczona jest do prowadzenia badań i eksperymentów we współpracy nauki z przemysłem. Podstawowy zakres merytoryczny prac badawczo-rozwojowych, które powinna wspierać Platforma CENAGIS obejmuje:

 • Zastosowania geoinformacji w inteligentnych miastach i planowaniu przestrzennym
 • Fotogrametryczne metody przetwarzania danych terenowych 3D
 • Infrastruktura danych przestrzennych – testowanie nowych koncepcji, architektury i technologii
 • Wielokryterialna analiza geoprzestrzenna
 • Wykorzystanie metod uczenia maszynowego w analizie geoprzestrzennej
 • Modelowanie zjawisk geograficznych
 • Modelowanie miast 3D
 • Modelowanie kartograficzne
 • Eksploracja danych przestrzennych
 • Testowanie usług lokalizacyjnych (LBS) i aplikacji nawigacyjnych
 • Optymalizacja infrastruktury IT dla rozwiązań geoprzestrzennych