FME w CENAGIS

You are currently viewing FME w CENAGIS

W ramach realizacji projektu CENAGIS zakupione zostało po przeprowadzeniu procedury przetargowej oprogramowanie FME, które stanowić będzie istotny element Platformy Analiz Geoprzestrzennych. FME będzie kluczowym komponentem wykorzystywanym do pozyskiwania i integracji danych z wielu różnorodnych źródeł, oraz do automatyzacji procesów przetwarzania danych, wykonywanych w narzędziach dostępnych w architekturze CENAGIS.

W CENAGIS będzie możliwość wykorzystania nieograniczonej ilości licencji Platformy FME: zarówno FME Desktop, jak i FME Server. Część licencji będzie wykorzystywana przez zespół projektowy do realizacji zadań związanych ze zbudowaniem i uruchomieniem platformy analiz geoprzestrzennych, m. in. do:

  • pozyskiwania i integracji danych udostępnianych przez firmy, urzędy i instytucje publiczne,
  • gromadzenia oraz wstępnej kontroli poprawności danych,
  • automatyzacji wielu procesów, np.: transferu danych pomiędzy różnymi modelami i formatami danych, transformacji między układami współrzędnych, wydzielania fragmentów danych z użyciem kryteriów przestrzennych i semantycznych.

Dzięki możliwościom Platformy FME oraz jej wydajności, jest ona również częściowo wykorzystywana do analiz Big Data oraz do przetwarzania danych na bardzo dużą skalę i wykonywania wielu projektów jednocześnie dla całego kraju.

Dodatkowe informacje: https://fme.globema.pl/2021/07/28/cenagis/