III Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

You are currently viewing III Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

W dniu 20 października 2021 roku odbyło się trzecie  posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych połączone z prezentacją techniczną infrastruktury CENAGIS.

W związku z pandemią posiedzenie Rady Sieci odbyło się w formie zdalnej na platformie MS Teams. W spotkaniu poza członkami Rady uczestniczyli także koordynatorzy organizacyjno-techniczni – ok. 30 naukowców z wielu ośrodków akademickich.

W pierwszej części spotkania mgr inż. Hubert Bujno współtworzący infrastrukturę CENAGIS przedstawił prezentację techniczną pt.  „Oprogramowanie FME oraz M.App Enterprise w infrastrukturze CENAGIS„. Przedstawione zostały wybrane możliwości tego oprogramowania, w szczególności możliwości łatwego procesowania danych oraz publikowania wyników  w środowisku graficznym bez potrzeby umiejętności programowania.

W czasie posiedzenia Rady Sieci omawiano m.in. ideę przygotowania ankiety na potrzeby opracowania raportu „Dorobek, potencjał i perspektywy polskich badań  z zakresu geoinformacji” oraz rozmawiano nt. rozszerzenia Sieci poprzez przyjęcie kolejnych członków.