Warsztaty nt. procesu tworzenia Wirtualnych Maszyn na Platformie CENAGIS

You are currently viewing Warsztaty nt. procesu tworzenia Wirtualnych Maszyn na Platformie CENAGIS

W dniu 25 lutego 2022 roku odbyły się warsztaty dla Koordynatorów Organizacyjno-Technicznych Sieci Naukowej Analiz-Geoprzestrzennych.

Celem warsztatów było testowanie procesu tworzenia Wirtualnych Maszyn na Platformie CENAGIS,  omówienie sposobów wymiany danych pomiędzy Wirtualnymi Zespołami Badawczymi oraz przybliżenie roli Koordynatorów.

Warsztaty będą kontynuowane i organizowane w trybie cotygodniowym.