CENAGIS Centre​

Publications​

List of publications linked to CENAGIS Centre

Contact us if you would like your publication to enrich this list.

2023

Choromański Kamil,  Gotlib Dariusz, Łobodecki Jakub
Jupyter Technology as a Cartographer’s Work Environment: A Case Study,
International Cartographic Conference, Cape Town, RPA, 2023

2022

2019

Gotlib Dariusz
Cyberinfrastruktura informacji przestrzennych w analizach naukowych,
VIII Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce, Wrocław 2019

Szpunar Ryszard, Gotlib Dariusz, Próchniewicz Dominik, Węzka Kinga, Markiewicz Jakub
Centrum naukowych analiz geoprzestrzennych, obliczeń satelitarnych wraz z laboratoriami testowania / certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS),
25. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni 2019