VIII Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

You are currently viewing VIII Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

W dniu 13 kwietnia 2023 roku odbyło się VIII Posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

Przewodniczący prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński podsumował działania Sieci z ostatniego półrocza. Następnie członkowie Rady zgodnie z Regulaminem przeprowadzili wybory Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego.

§3. ust. 3. Kadencja Przewodniczącego jest jednorocznaa stanowisko Przewodniczącego jest rotacyjne i przysługuje kolejno poszczególnym Stronom wg. Regulaminu działania Rady ustalanego przez Radę.

Nowy Przewodniczącym został prof. dr hab. Jacek Kozak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zastępcą został dr hab. inż. Dariusz Gotlib z Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie odbyło się w formie zdalnej.