Akcelerator Innowacji Obronnych NATO (DIANA) rozwija się!

You are currently viewing Akcelerator Innowacji Obronnych NATO (DIANA) rozwija się!

W czwartek (14 marca 2024 r.) natowski Akcelerator Innowacji Obronnych dla Północnego Atlantyku (DIANA) ogłosił znaczące rozszerzenie swojej transatlantyckiej sieci akceleratorów i ośrodków testowych. Sieć DIANA będzie teraz obejmować teraz 23 ośrodki akceleracyjne (wzrost z 11) i 182 ośrodki testowe (wzrost z 90) w 28 państwach członkowskich Sojuszu. DIANA wzmocniła się więc dwukrotnie!

Mieliśmy zaszczyt jako Politechnika Warszawska odegrać rolę w powstaniu DIANA – nasze Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Satelitarnych (CENAGIS) stworzone na Wydziale Geodezji i Kartografii zostało wybrane jako ośrodek testowy już w kwietniu 2022 roku w pierwszym etapie tworzenia DIANA. Dzisiejsze ogłoszenie rozszerzenia sieci jest ważnym kolejnym krokiem w rozwoju wiodących na świecie technologii w całym Sojuszu.

Nowe akceleratory i centra testowe zwiększą zdolność DIANA do wspierania innowatorów z całego Sojuszu w rozwijaniu ich technologii. Akceleratory stowarzyszone z DIANA zapewniają światowej klasy wsparcie dla firm objętych programem, podczas gdy sieć centrów testowych zapewnia dostęp do najnowocześniejszych obiektów testowych. Są one dostępne dla obecnej grupy firm uczestniczących w programie DIANA, jak również dla tych, które DIANA będzie wspierać w przyszłości, zapewniając im porady ekspertów oraz dostęp do testowania i wypróbowywania swoich technologii w wyspecjalizowanych środowiskach.

DIANA została stworzona przez NATO, aby pomagać w rozwijaniu technologii podwójnego zastosowania, które odpowiadają na wyzwania związane z bezpieczeństwem i obronnością. DIANA wspiera firmy pracujące nad rozwiązaniami w kluczowych sektorach zidentyfikowanych przez Sojusz.

Politechnika Warszawska wita kolejne akceleratory i centra testowe dołączające do sieci DIANA. Cieszymy się, że możemy być częścią tętniącego życiem i skoncentrowanego na misji ekosystemu wspierającego pokojową przyszłość.