Spotkanie podsumowujące projekt CENAGIS i otwarcie nowej infrastruktury – transmisja online

You are currently viewing Spotkanie podsumowujące projekt CENAGIS i otwarcie nowej infrastruktury – transmisja online

W związku z zakończeniem realizacji na Wydziale Geodezji i Kartografii projektu pt.

Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zapraszamy Państwa na transmisję prezentacji nowej infrastruktury badawczej, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 9.30 w Politechnice Warszawskiej (ul. Rektorska 4).

Zaprezentujemy nowe centrum obliczeniowe (infrastruktura chmurowa) przeznaczone głównie do przetwarzania informacji o przestrzeni. Pokażemy także laboratorium testowania skanerów laserowych i kamer cyfrowych, laboratoria testowania aplikacji nawigacyjnych (w tym laboratorium VR/AR), laboratoria analiz GNSS (Global Navigation Satellite Systems) oraz laboratorium grawimetryczne (pomiary przyspieszenia siły ciężkości).


Program spotkania:

Cześć 1: Sesja Główna 9:30 – 11:15

https://pw.webex.com/pw-pl/j.php?MTID=mbaa70ef569a7e2b747679e70c2c4d3cd
Hasło: GiK2023

  1. Powitanie gości i przemówienie Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii
  2. Prezentacja „CENAGIS – od pomysłu do realizacji”
  3. Przegląd laboratoriów CENAGIS
  4. Przegląd projektów realizowanych w CENAGIS
  5. Podziękowania dla Konsorcjantów Projektu i osób wspomagających Projekt
  6. Wystąpienia JM Rektora PW, Marszałka Województwa, Dyrektora MJWPU i innych gości.

PRZERWA 

Cześć 2: Sesje techniczne równoległe 12:00 – 13:30

Sesja 1: Cyberinfrastruktura informacji geoprzestrzennych 

https://pw.webex.com/pw-pl/j.php?MTID=mff0218d6fae7809ddb4a64d735f27b19
Hasło: GiK2023

Sesja 2: Laboratoria testowania sprzętu i aplikacji geoinformacyjnych

https://pw.webex.com/pw-pl/j.php?MTID=mcca49e36e853128c508157901226cf37
Hasło: GiK2023

ZAKOŃCZENIE (godz. 13:30 – 13:45)


Osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się poprzez załączony formularz do 19 czerwca. 
https://forms.office.com/e/v1mFxz4Ys9

W dniu 20 czerwca otrzymają Państwo potwierdzenie i hasło do logowania.