HarSval – nowy projekt realizowany z wykorzystaniem infrastruktury CENAGIS

You are currently viewing HarSval – nowy projekt realizowany z wykorzystaniem infrastruktury CENAGIS

Wraz z początkiem marca 2024 roku rozpoczyna się realizacja projekt bilateralny pt. „HarSval Bilateral initiative aiming at Harmonisation of the Svalbard cooperation”. Projekt został zainicjowany przez Polskie Konsorcjum Polarne. We współpracę zaangażowano 11 partnerów z Polski oraz 14 partnerów z Norwegii.

Cele projektu skupiają się na wzmocnieniu stosunków dwustronnych między Norwegią a Polską, rozszerzeniu sieci partnerów oraz zakresu dotychczasowych działań badawczych, a także transfer wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk.

Do głównych zadań projektu zalicza się działania mające na celu modernizację i standaryzację systemu monitoringu Svalbardu oraz działania w zakresie udostępniania danych zgodnie z zasadami FAIR.

Inicjatywa będzie realizowana przez 12 miesięcy w okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r., budżet projektu wynosi 1 580 000 €. Finansowanie zagwarantowane jest z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (www.eeagrants.org).

Do zadań realizowanych w Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Satelitarnych należy głównie zaprojektowanie i wykonanie podstawowych komponentów Centralnego Serwera Usług Geoprzestrzennych dla Bazy Danych Polarnych w tym:

  • Opracowanie narzędzi do integracji z innymi bazami danych badań polarnych (np. SIOS Data Access Portal).
  • Rozwój narzędzi do integracji z innymi usługami danych tematycznych (np. międzynarodowe usługi GNSS, EUREF, EUPOS itp.)
  • Konfiguracja podstawowych narzędzi i aplikacji do geowizualizacji danych
  • Konfiguracja podstawowych narzędzi i aplikacji do analizy danych, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji.

Szczegółowe informacje o projekcie HarSval można znaleźć na stronie: www.harsval.eu.