XI Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

You are currently viewing XI Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

W dniu 15 grudnia 2023 roku odbyło się w ośrodku Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu XI Posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

Posiedzenie poprzedzone zostało X Seminarium Naukowym z cyklu  „Modelowanie informacji geograficznych” zorganizowanym przez Sekcję Geoinformacji Komitetu Geodezji PAN.

Przez blisko dwa dni członkowie Rady Sieci prowadzili rozmowy na temat rozwoju współpracy członków Sieci, to której należy 28 jednostek z całej Polski. Obrady prowadził prof. dr hab. Jacek Kozak. Spotkania miało charakter warsztatowy.

Do najważniejszych poruszanych tematów i wniosków można zaliczyć:

  1. Dążenie do umieszczania w Repozytorium CENAGIS do wspólnego dalszego użycia przez członków Sieci różnych danych przetwarzanych w ramach prac i projektów badawczych przez różne jednostki naukowe. Dane tego typu zazwyczaj zostają w lokalnych bazach i ulegają „zapomnieniu”, a są często cenne i mogłyby być ponownie wykorzystywane do nowych analiz.
  2. Tworzenie węzłów tematycznych danych związanych ze specjalizacją poszczególnych jednostek naukowych.
  3. Tworzenie wspólnie zdefiniowanych usług geoprzestrzennych.
  4. Rozwój  współpracy z udziałem Szkół Doktorskich. Należy dążyć do interakcji na poziomie realizacji doktoratów poprzez współprowadzenie doktoratów o charakterze interdyscyplinarnym, które mogą być realizowane z użyciem infrastruktury CENAGIS oraz wsparciem geoinformatycznym CENAGIS. Dodatkowo Sieć może zapewnić utrzymanie i rozpowszechnienie wyników badań zrealizowanych w ramach realizacji rozpraw doktorskich.
  5. Popularyzacja działania Sieci w jednostkach naukowych spoza geografii oraz geodezji i kartografii, zapoznanie z technologiami CENAGIS dla osób bez wykształcenia geoinformatycznego,  a także wspólne działania związane z popularyzacją geoinformacji wśród uczniów.