Umowa o współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii

You are currently viewing Umowa o współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii

W dniu 31 marca 2021 Politechnika Warszawska – Wydział Geodezji i Kartografii podpisały porozumienie o współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

Strony zobowiązały się do wzajemnej wymiany: danych, usług i wiedzy służących rozwojowi Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz wykorzystania w tym celu naukowej infrastruktury analitycznej opracowanej w ramach projektu pt. „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)”.