Course Content
Temat1
Podsumowanie tematu 1
0/2
About Lesson

Ideą podsumowania jest krótki tekst, który ma przygotować studentów do zajęć w danym temacie lub tygodniu. Tekst jest wyświetlany na stronie kursu pod nazwą tematu.