II Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

You are currently viewing II Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych
Źródło: geoportal.gov.pl

W dniu 27 maja 2021 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

W związku z pandemią posiedzenie Rady Sieci odbyło się w formie zdalnej na platformie MS Teams. W spotkaniu poza członkami Rady uczestniczyli także koordynatorzy organizacyjno-techniczni – łącznie blisko 40 naukowców z ponad 20 ośrodków naukowych.

W pierwszej części spotkania mgr inż. Miłosz Gnat z Politechniki Warszawskiej przedstawił prezentację techniczną pt.  „Dostępność i struktura zasobów danych w infrastrukturze CENAGIS„. W infrastrukturze dostępne są przede wszystkim różnorodne otwarte dane dostępne w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, dane satelitarne z repozytorium ESA,  dane społecznościowe i dane własne użytkowników. Dane są dostępne nie tylko w formach źródłowych, ale przede wszystkim przetworzonych zoptymalizowanych pod kątem analiz geoprzestrzennych. W ramach kolejnych etapów rozwoju infrastruktury pozyskiwane będą także dane z licencjami ograniczonego dostępu pochodzące z firm komercyjnych i instytucji.

Cechą charakterystyczną repozytorium CENAGIS jest dostęp do danych w różnorodnych strukturach, formach i formatach. Środowisko jest przeznaczone przede wszystkim do eksperymentów badawczych, testowania i porównywania modeli i struktur danych oraz różnych systemów zarządzania bazami danych. Dlatego dane są dostępne zarówno w formie baz relacyjnych, plików (w tym w systemie rozproszonym HDFS) i baz NoSQL.

Następnie odbyła się dyskusja nt. potrzebnych w analizach geoprzestrzennych zbiorów danych.

W drugiej części spotkania omawiano ideę wykonania przez członków Sieci opracowania pod tytułem „Dorobek, potencjał i perspektywy polskich badań  z zakresu geoinformacji„.