Przedstawiamy

Zespoły badawcze

ZESPÓŁ CENTRUM ANALIZ GEOPRZESTRZENNYCH CENAGIS

Zespół, skadający się z pracowników różnych zakładów, od wielu lat prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu geoinformacji we współpracy z innymi zespołami Politechniki Warszawskiej oraz zespołami badawczymi innych uczelni i instytutów badawczych. Od 2020 roku wykorzystuje w tym celu cyberinfrastrukturę danych geoprzestrzennych CENAGIS.

Działalność zespołu koncentruje się na automatyzacji i efektywnym przetwarzaniu oraz analizie i wizualizacji dużych zbiorów danych geoprzestrzennych (ang. spatial big data), w tym obrazów satelitarnych, zdjęć lotniczych, chmur punktów ze skaningu laserowego i różnorakich danych wektorowych odniesionych przestrzennie.

Dotychczasowymi klientami zespołu byli m.in: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Biuro Cyfryzacji Miasta Stołecznego Warszawa, Gmina i Miasto Żuromin, OPEGIEKA, Comtegra, Cloudferro, Tensorflight i Cenatorium.

  • analiza dużych zbiorów danych geoprzestrzennych i opracowanie algorytmów analiz przestrzennych
  • weryfikacja hipotez naukowych związanych ze zjawiskami w przestrzeni geograficznej
  • wykrywanie zjawisk i obiektów w przestrzeni
  • wykrywanie powiązań i  współzależności zjawisk i  obiektów w przestrzeni
  • tworzenie modeli zjawisk, procesów i  obiektów związanych z lokalizacją przestrzenną
  • testowane danych wykorzystywanych w aplikacjach nawigacyjnych
  • integracja i analiza danych 3D z pułapu lotniczego i satelitarnego oraz danych naziemnych
  • przetwarzanie i integracja wielosensorowych danych satelitarnych i wieloźródłowych danych geoprzestrzennych
  • opracowanie innowacyjnych koncepcji wizualizacji kartograficznej danych
  • ekspertyzy dotyczące jakości danych przestrzennych oraz zgodności modeli danych ze standardami

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni
dariusz.gotlib@pw.edu.pl