Sprawdź co możesz zyskać z​

Platformą CENAGIS​

Oferta dla przedsiębiorców

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy zainteresowane wykonywaniem prac B+R z wykorzystaniem CENAGIS, w szczególności:

1. Wykorzystaniem mocy obliczeniowych oraz dostępu do repozytorium danych przestrzennych w pracach B+R

2. Testowaniem swoich rozwiązań technologicznych na dużych zbiorach danych geoprzestrzennych (infrastruktura big data)

3. Okresową prezentacją swoich rozwiązań technologicznych dla klientów

4. Weryfikacją tworzonych danych geoprzestrzennych

5. Prezentowaniem swoich rozwiązań technologicznych dla szerokiego środowiska naukowców zajmujących się analizą danych geoprzestrzennych (poprzez Sieć Naukową Analiz Geoprzestrzennych)

6. Poszukiwaniem naukowców (geo data scientist) do współpracy (poprzez Sieć Naukową Analiz Geoprzestrzennych)

7. Wspólnym wnioskowaniem o projekty badawcze.

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o przesłanie zapytania na adres: biuro.cenagis@pw.edu.pl

Cennik usługi dostępu do zasobów IT Platformy CENAGIS

obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r.

Rodzaj składnika puli zasobów IT Parametr jednostkowy Cena netto 
Wirtualny procesor vCPU

1 CPU

/miesiąc

16,00 zł
Wirtualna pamięć operacyjna vRAM

1 GB

/miesiąc

9,00 zł
Dostęp do GPU

1 GB

/miesiąc

50,00 zł
Wirtualna przestrzeń dyskowa vHD

100 GB

/miesiąc

8,00 zł
Wykonanie obliczeń na podsystemie big data (poza okresem testowym) 10% mocy klastra/dzień 300,00 zł
Zgłoszenie techniczne 1 szt. 100,00 zł
Konto dostępowe – dodatkowe (pierwsze dwa bezpłatne)

1 szt.

/miesiąc

25 zł
Pobranie dużych wolumenów danych 1TB 40 zł
Windows Serwer 2019 1 szt. 50 zł
Dostęp do dodatkowego oprogramowania komercyjnego Wycena indywidualna Wycena indywidualna

W przypadku zamówienia na okres 12 miesięcy oraz przy zamówieniach o wartości powyżej 40 000 zł brutto może być udzielony upust w wysokości 12%.

W przypadku projektów w których Dostawca i Odbiorca są konsorcjantami, rozliczenia realizowane są według możliwości wynikających z regulaminów konkursów.